Добре дошли в сайта на ЕТ "Металик-93"

ЕТ "Металик-93 -Велин Пеев" гр. Златоград Създадена през 1993 г. През годините фирмата е създала традиции в производството на резервни частни за мотoкари, ел. кари, полусекретни и секретни брави за метални шкафове и ел. табла в помещения и на открито. Фирмата разполага с добро оборудване от ЦПУ Фрези и Стругови машини, както и пълната гама универсални машини.

Работно време през Август

Уважаеми клиенти и партньори на фирма ЕТ "Металик-93 -Велин Пеев", бихме желали да Ви уведомим, че фирмата ще бъде в планиран отпуск от 01.08 г. до 14.08 г. включително.

Изпълни проект с Европейско финансиране

ЕT "Металик 93 - В. Пеев" изпълни проект BG06RDNP001-19.588-0001 - "Текущ ремонт на покрив и подмяна на дограма на промишлена сграда"

По процедура: МИГ Кирково – Златоград, Мярка 6.4. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"

Целта на проекта е обновяване и подобряване на работната среда във фирмата.

Общата стойност на проекта е 146 082, 16 лв , от които - 98 605,45 лв от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, 10 956,17 лв - национално финансиране и 36 520,54 лв - собствено финансиране.